Cách up nguyên liệu ninja school hiệu quả

Thủ thuật up nguyên liệu hiệu quả trong ninja school online

Hướng dẫn up yên ninja school

Với up yên hiện tại mình 62. 1 ngày treo đc 500k
Có lẽ là ít nhưq nhàm
– Dùq bản u23 (bản có tính năq tàn sát)
– Xem số chỉ số tc của mình là bn. Đi tìm quái hp cở dame mình (làm sao pem quái đó 1 phát die luôn ý)
– Vô bải chát chử “kia” xog auto nhặt yên auto tă
– Cái này treo khá nhàm vì gặp tl hay ta gì cũq khôq chết, đồ sát hay cựu sát chúq nó đuổi theo mệt nghỉ
– Cái này ẩn ứng dụng nó cũq đánh
….

Up nguyên liệu trong ninja school

..
– Cái này up khá nhanh và ếu lo đầy rươq (kích thích khôq ^^)
– Dùng u23
– Nick lv 13 trở xuốq và đã vô phái (hơn cũq đc nhưq phải tim đc bải đánh one hít)
– Qua bên trái làng tone chát “kia”
– Bật auto thức ăn 1x auto click đánh
– Nó nhảy liên tục nên nếu đầy rươq thi nó khôq nhặt còn nguyên liệu thì nó vẫn nhặt tăng số lượng chứ không chiếm rương
– 10h up được khoảq 700 cái các loại (để tự đánh của team nó sẽ khôq nhặt lúc đầy rươq,phải dùq auto click nhá)
* Một vài máy bật auto click + auto tàn sát nó sẽ lag nên tốt nhất nên dùq bản gdl.