Chi tiết về sói trong ninja school

Như các anh em đã biết, sói đang tràn ngập thị trường, kèm theo đó là các trang bị sói và thức ăn exp trong ninja school online. Sau đây là hướng dẫn, các thủ thuật về sói mình rút ra được khi chơi Ninja School của Teamobi:

EXP Sói ninja school online

Sói cứ tăng 10 cấp sẽ tăng chỉ số 1 lần.

Có một vài chỉ số 20 cấp mới tăng 1 lần. (kháng, %chí mạng…).

_Sói 1 sao lên level 100, dùng chuyển tinh thạch sẽ về sói 2 sao lv 1.

_Sói 2 sao lên level 100, dùng chuyển tinh thạch sẽ về sói 3 sao lv 1.

=> 400 level sói bạn sẽ đạt 5 sao sẽ có hiệu ứng.

=> 500 level bạn sẽ có sói 5 sao level 100.

CHÚ Ý: Sói 2 sao lv 1 chỉ số thấp hơn sói 1 sao lv 100, sói 3 sao lv 1 chỉ số thấp hơn sói 2 sao lv 100.

Trang bị Sói trong ninja school

_Có 2 loại trang bị: Trang bị không chỉ số và có chỉ số.

_Trang bị không chỉ số, bạn nhặt được sẽ không đeo được, không tinh luyện được, nói chung chỉ có vứt vào sọt rác. (Không hiểu adm ra cái này làm gì). =)).

_Trang bị có chỉ số, mới đeo được vào sói, có thể tinh luyện được.

_Trang bị không khóa tinh luyện xong vẫn không khóa.

.

Cách phân biệt đồ có chỉ số trong shinwa, đồ có chỉ số sẽ có giá bán là 5 yên, đồ không chỉ số có giá bán là 0 yên.

Anh em cẩn thận không dính phốt, tiền mất mà đồ không được đeo.

 

Trang bị sói gồm 4 món.

_ Thú trang + 50 chính xác. (TL1 + 75, TL2 + 35…)

_ Yên + 500 HP. (TL giống tấn công).

_ Giáp + 500 tấn công. (TL1+50, TL2+60, TL3+80, TL4+80…)

_ Dây cương + 50 né. (TL giống chính xác).