Thủ thuật nâng cấp đồ lên +9, +10 ninja school

Hướng dẫn các bạn nâng cấp đồ lên +9, +10 trong game ninja school online.
– Nâng cấp lên 9 thì các bạn qua làng koijn nhé, chuẩn bị ít đá 3, 4 để luyện đá và món đồ cần đập lên 9 vs 2v6.
– Chịu khó tốn ít yên luyện đá nhé..cứ bỏ đá max % của đồ đó là ok..nhưng theo mình set trái lên 9 2v6 , lên 10 3v6 , set phải lên 9 3v6 , lên 10 4v6.
– Các bạn bỏ 5v3 vào luyện đá thì có tỉ lệ thành công lên đá 5 là 31% , ae cứ luyện đá như thế , nếu thành công ra đập luôn lên cấp 9 , và lưu ý là bỏ đồ vào trước đá vào sau nhé..
– Nâng cấp đồ lên 10 cũng như vậy.
– dùng 5v4 luyện lên đá 6 thành công xong ra đập luôn lên cấp 10 nhé, bỏ đồ trước và đá sau.